FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मल ढुवानी अनुदान सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !

सुन्तला जात फलफूलको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन Local Government Institutional Capacity Self-Assessment(LISA) को अन्तिम नतिजा मिति २०७८/०९/३० गते सार्वजनिक गरिएको सूचना । ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन Local Government Institutional Capacity Self-Assessment(LISA) को अन्तिम नतिजा मिति २०७८/०९/३० गते सार्वजनिक गरिएको छ ।

दस्तावेज: 

Pages