FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रोजगार संयोजक पदका लागी दरखास्त फारम । ७९-८० 03/13/2023 - 18:37 PDF icon rojgar.pdf
सेवा करारका लागि दरखास्त फारम ७७/७८ 11/04/2020 - 15:07 PDF icon फारम.pdf
ना‍.प्रा.स र ना.प.स्वा.प्रा. काे दरखास्त फारम ७७/७८ 09/11/2020 - 14:57 PDF icon ना.प्रा.स. र ना.प.स्वा.प्रा दरखास्त फारम.pdf
सूचना प्रविधि अधिकृत पदकाे दरखास्त फारम ७७/७८ 08/23/2020 - 15:02 PDF icon IT officer Form.pdf
प्राविधिक सहायक पदको आवेदन फारम ७७/७८ 08/23/2020 - 11:43 PDF icon आवेदन फारम.pdf
ल्याव असिस्टेण्ट पदको दरखास्त फाराम ७६/७७ 02/05/2020 - 14:39 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
ल्याव असिस्टेण्ट छनौट सम्बन्धी आधारहरु ७६/७७ 02/05/2020 - 14:37 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
रोजगार संयोजक मापदण्ड-२०७६ र रोजगार-संयोजक पदका लागि दरखास्त फाराम ७६/७७ 12/23/2019 - 15:39 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।, PDF icon दरखास्त फाराम
अ.हे.व. र अ.न.मी. पदको दरखास्त फाराम ७६/७७ 12/11/2019 - 19:07 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
कृषी समूहको विधान नमुना ७५/७६ 04/05/2019 - 14:39 PDF icon कृषी समूह विधान.pdf

Pages