FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मिति २०७८/१२/३०)

मागमा आधारित यान्त्रिकरण खरिद तथा वितरण ७५ प्रतिशत सहयोग कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

Pages