FAQs Complain Problems

कर तथा शुल्कहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सेवा शुल्क दस्तुर आ.व.२०७५∕७६ ७५/७६ 10/08/2018 - 17:02 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
सवारी साधन कर आ.व.२०७५∕७६ ७५/७६ 10/08/2018 - 17:01 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
सम्पति कर आ.व.२०७५∕७६ ७५/७६ 10/08/2018 - 17:00 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
व्यवसाय कर आ.व.२०७५∕७६ ७५/७६ 10/08/2018 - 16:59 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
विज्ञापन कर आ.व.२०७५∕७६ ७५/७६ 10/08/2018 - 16:58 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
मनोरञ्जन कर आ.व.२०७५∕७६ ७५/७६ 10/08/2018 - 16:58 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
भुमिकर (मालपोत ) आ.व.२०७५∕७६ ७५/७६ 10/08/2018 - 16:57 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
बहाल विटौरी कर आ.व.२०७५∕७६ ७५/७६ 10/08/2018 - 16:56 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
पार्किङ्ग शुल्क कर आ.व.२०७५∕७६ ७५/७६ 10/08/2018 - 16:54 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
जडीबुटी कवाडी र जीवजन्तु कर आ.व.२०७५∕७६ ७५/७६ 10/08/2018 - 16:53 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।

Pages