FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको सूचना !!!

अनुसूची ८ नियम १२ को प्रयोजनको लागि उम्मेदवारको अन्तिम‍ नामावली

अनुसूची ६ नियम १० को प्रयोजनको लागि उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Pages