FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना !

७८/७९ 03/07/2022 - 11:13

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयपत्रको सूचना ।

७७/७८ 04/19/2021 - 16:29

सिलवन्दि वोलपत्र आह्वानको सूचना (सूचना प्रकाशन मिति : २०७७।०७।२६ गते )

७७/७८ 11/11/2020 - 11:54

सिलवन्दि वोलपत्र आह्वानको सूचना (सूचना प्रकाशन मिति : २०७७।०७।२६ गते )

७७/७८ 11/11/2020 - 11:48

सिलवन्दि वोलपत्र आह्वानको सूचना (सूचना प्रकाशन मिति : २०७६।११।०४ गते)

७६/७७ 02/17/2020 - 18:59 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।

सम्झौता सम्बन्धमा

७६/७७ 02/04/2020 - 11:19

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशन मिति-२०७६।१०।१२ गते)

७६/७७ 01/27/2020 - 08:59 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।

सिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना (सूचना प्रकाशन मिति : २०७६।०८।२५ गते)

७६/७७ 12/12/2019 - 19:03 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।

आशयपत्र माग सम्बन्धमा (Expression of Interest) (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति: २०७६।०३।१५)

७५/७६ 07/09/2019 - 15:52

छोटो सूची प्रकाशन सम्बन्धमा। (प्रकाशित मिति : २०७६।३।२३)

७५/७६ 07/09/2019 - 14:39 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।, PDF icon छलफल तथा स्थलगत अध्ययनको विषयवस्तु

Pages