FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

योजना फरफारक तथा भुक्तानी सम्बन्धमा ।(२०७९/०३/०३)

करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना (सूचना प्रकाशन मिति:२०७९/०२/१७)

खोटाङ जिल्लाको खोटेहाङ गाउँकार्यपालिकाको महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य पदको निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली प्रकाशन गरेको सूचना ।

दस्तावेज: 

सम्झौता सम्बन्धमा।

Pages