FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषक सञ्जाल कार्यान्वयन कार्यविधि-२०८० ८०/८१ 01/30/2024 - 16:01 PDF icon कृषक सञ्जाल कार्यविधि.pdf
सामुदायिक स्वास्थय ईकाइ स्थापमा सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 09/18/2023 - 16:51 PDF icon ५७ सामुदायिक स्वास्थय ईकाइ स्थापमा सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
सुत्केरी स्याहार प्रोत्सान कार्यविधि २०७९ ७९-८० 09/18/2023 - 16:50 PDF icon ५६ सुत्केरी स्याहार प्रोत्सान कार्यविधि २०७९.pdf
स्थानिय गाउँ प्रहरी सेवा ऐन २०७९ ७९-८० 09/18/2023 - 16:49 PDF icon ५३ स्थानिय गाउँ प्रहरी सेवा ऐन २०७९.pdf
खोटेहाङ गा.पा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 09/18/2023 - 16:47 PDF icon ५४ खोटेहाङ गा.पा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
विनियोजन ऐन २०८० । ८०/८१ 09/13/2023 - 14:31 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
आर्थीक ऐन, २०८० ८०/८१ 08/03/2023 - 12:00 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
खोटेहाङ गाउँपालिका विनियोजन ऐन ७९-८० 02/06/2023 - 12:44 PDF icon विनियोजन ऐन २०७९ पहिलो संसोधन final (1).pdf
खोटेहाङ गाउँपालिका आर्थिक ऐन ७९-८० 02/06/2023 - 12:42 PDF icon आर्थीक ऐन २०७९ संशोधन सहित FINAL (1).pdf
खोटेहाङ गाउँपालिकाको गाउँँ प्रहरी(व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्याविधि , २०७९ ७९-८० 02/01/2023 - 14:32 PDF icon गाउँ प्रहरी (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf

Pages