FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कम्प्युटर अपरेटरकाे परीक्षाकाे अन्तिम नतिजा ।

तह वृद्धि/तह मिलानका/बढुवाको सूचना ।

आ.ब.२०८०/८१ को तरकारी खेती क्लस्टर निर्माण कार्यक्रमको लागी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

आ.ब.२०८०/८१ को कृषि तथा पशु सेवा कार्यक्रमको लागि वैदेशिक रोजगार बाट फर्किएका युवाहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

Pages