FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नावालिग परिचय पत्र पाउने निवेदन ७५/७६ 12/03/2018 - 13:42 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
सम्पति विवरण फाराम ७५/७६ 12/03/2018 - 10:24 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र ७५/७६ 10/11/2018 - 12:22 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
बसाइँ सराई प्रमाणपत्र ७५/७६ 10/11/2018 - 12:21 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
सम्वन्ध विच्छेद प्रमाणपत्र ७५/७६ 10/11/2018 - 12:21 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
विवाह दर्ता प्रमाणपत्र ७५/७६ 10/11/2018 - 12:20 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
जन्म दर्ता प्रमाणपत्र ७५/७६ 10/11/2018 - 12:19 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
सामाजिक सुरक्षा नाम दर्ता फाराम ७५/७६ 10/11/2018 - 12:08 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
सामाजिक सुरक्षा नाम स्थानान्तरण फाराम ७५/७६ 10/11/2018 - 12:08 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
सामाजिक सुरक्षा नाम नविकरण फाराम ७५/७६ 10/11/2018 - 12:07 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।

Pages