FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
योजनाको अन्तिम भुक्तानी पाउँ भन्ने निवेदनको ढाँचा ७५/७६ 10/09/2018 - 14:33 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
पहिलो किस्ता पे.फ. गरी दोस्रो किश्ता पेश्की उपलब्ध गराई पाँउ भन्ने निवेदनको ढाँचा ७५/७६ 10/09/2018 - 14:32 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
योजना सम्झौता गरी पेश्की उपलब्ध गराई पाँउ भन्ने निवेदनको ढाँचा ७५/७६ 10/09/2018 - 14:31 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
योजना सम्झौता गरी पाँउ भन्ने निवेदन ढाँचा ७५/७६ 10/09/2018 - 14:30 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
सम्वन्ध विच्छेद दर्ताको सूचना फाराम ७५/७६ 10/08/2018 - 15:34 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
विवाह दर्ताको सूचना फाराम ७५/७६ 10/08/2018 - 15:33 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
मृत्यु दर्ताको सुचना फाराम ७५/७६ 10/08/2018 - 15:32 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
बसाई सराई दर्ताको सुचना फाराम ७५/७६ 10/08/2018 - 15:31 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
जन्म दर्ता सूचना फाराम ७५/७६ 10/08/2018 - 15:30 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको प्रगति विवरण फारम ७५/७६ 10/04/2018 - 08:57 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।

Pages