FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
समुह दर्ता गरी पाँउ भन्ने निवेदनको ढाँचा ७५/७६ 04/04/2019 - 10:59 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
व्यवसाय दर्ता गरी पाउ भन्ने निवेदनको ढाँचा ७५/७६ 04/04/2019 - 10:58 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
योजना अनुगमन प्रतिवेदनको ढाँचा ७५/७६ 01/29/2019 - 14:39 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
उपभोक्ता समितिको लगत अनुसुचि १ ७५/७६ 01/29/2019 - 14:38 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
योजना सम्झौता फाराम अनुसूची २ ७५/७६ 01/29/2019 - 14:38 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
सार्वजनिक परीक्षण फाराम अनुसूची ३ ७५/७६ 01/29/2019 - 14:36 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
खर्च सार्वजनिक सूचना फाराम अनुसूची ४ ७५/७६ 01/29/2019 - 14:35 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
आयोजना सूचना पाटीको नमूना फाराम अनुसूची ५ ७५/७६ 01/29/2019 - 14:35 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
उपभोक्ता समितिको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन अनुसूची ६ ७५/७६ 01/29/2019 - 14:34 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
नयाँ स्थायी कर्मचारीका लागि खुवाइने सपथ ग्रहण ७५/७६ 12/03/2018 - 20:13 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।

Pages