FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्द्बन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/22/2021 - 16:09 PDF icon बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्द्बन कार्यविधि, २०७७.pdf
बाँझो जमिनमा व्यवसायीक फलफूल बगैँचा स्थापना अनुदान सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/22/2021 - 16:01 PDF icon बाँझो जमिनमा व्यवसायीक फलफूल बगैँचा स्थापना अनुदान सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
पशु फार्म पूर्वाधार सुदृढिकरण तथा पशु नश्ल सुधार अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/22/2021 - 15:52 PDF icon पशु फार्म पूर्वाधार सुदृढिकरण।।।।।कार्यविधि, २०७७.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन कार्यविधि), २०७७ ७७/७८ 03/22/2021 - 15:50 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन कार्यविधि), २०७७.pdf
गोठेमल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/22/2021 - 15:50 PDF icon गोठेमल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
कृषि यान्त्रिकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/22/2021 - 15:49 PDF icon कृषि यान्त्रिकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७७.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 03/22/2021 - 15:49 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७.pdf
आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 03/22/2021 - 15:48 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
खोटेहाङ गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली-२०७६ ७६/७७ 01/22/2021 - 12:02 PDF icon खोटेहाङ गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली-२०७६.pdf
शिक्षा नियमावली २०७४ ७४/७५ 10/01/2020 - 11:10 PDF icon शिक्षा नियमावली २०७४.pdf

Pages