FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ ७७/७८ 07/22/2020 - 15:43 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६.pdf
मेलमिलाप कार्यसञ्चालन कार्यविधि-२०७६ ७७/७८ 07/22/2020 - 15:32 PDF icon मेलमिलाप कार्यसञ्चालन कार्यविधि-२०७६.pdf
खोटेहाङ गाउपालिका सेवा प्रदायक संस्था छनौट कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 07/22/2020 - 15:12 PDF icon खोटेहाङ गाउपालिका सेवा प्रदायक संस्था छनौट कार्यविधि२०७६.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि-२०७५ ७७/७८ 07/22/2020 - 14:57 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि-२०७५.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७५ ७७/७८ 07/22/2020 - 14:38 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७५.pdf
विनियोजन ऐन -२०७६ ७६/७७ 07/29/2019 - 16:55 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
आर्थीक ऐन -२०७६ ७६/७७ 07/29/2019 - 16:54 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
कृषि विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी ,२०७५ ७६/७७ 07/29/2019 - 16:52 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५ ७५/७६ 04/16/2019 - 12:36 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।, PDF icon समुह दर्ता गरी पाँउ भन्ने निवेदनको ढाँचा
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही र किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 03/07/2019 - 16:18 PDF icon न्यायिक समिति ऐन, २०७५.pdf

Pages