FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 03/22/2021 - 15:48 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
खोटेहाङ गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली-२०७६ ७६/७७ 01/22/2021 - 12:02 PDF icon खोटेहाङ गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली-२०७६.pdf
शिक्षा नियमावली २०७४ ७४/७५ 10/01/2020 - 11:10 PDF icon शिक्षा नियमावली २०७४.pdf
आर्थीक ऐन २०७७ ७७/७८ 07/22/2020 - 16:34 PDF icon आर्थीक ऐन २०७७.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 07/22/2020 - 16:25 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७.pdf
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ ७७/७८ 07/22/2020 - 15:43 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६.pdf
मेलमिलाप कार्यसञ्चालन कार्यविधि-२०७६ ७७/७८ 07/22/2020 - 15:32 PDF icon मेलमिलाप कार्यसञ्चालन कार्यविधि-२०७६.pdf
खोटेहाङ गाउपालिका सेवा प्रदायक संस्था छनौट कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 07/22/2020 - 15:12 PDF icon खोटेहाङ गाउपालिका सेवा प्रदायक संस्था छनौट कार्यविधि२०७६.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि-२०७५ ७७/७८ 07/22/2020 - 14:57 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि-२०७५.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७५ ७७/७८ 07/22/2020 - 14:38 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७५.pdf

Pages