FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही र किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 03/07/2019 - 16:18 PDF icon न्यायिक समिति ऐन, २०७५.pdf
कृषी व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन ,२०७५ ७५/७६ 01/27/2019 - 16:23 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन, २०७५ ७५/७६ 01/27/2019 - 16:22 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
सहकारी ऐन ,२०७५ ७५/७६ 01/27/2019 - 16:21 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
सेवा करार कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधी, २०७५ ७५/७६ 01/22/2019 - 20:46 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
खोटेहाङ गाउँपालिकाको स्थानिय शिक्षा ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/22/2019 - 20:45 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/22/2019 - 20:41 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/22/2019 - 20:39 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ ७५/७६ 01/22/2019 - 20:38 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
राज पत्र सम्वन्धी कार्यविधी,२०७५ ७५/७६ 01/22/2019 - 20:37 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।

Pages