FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ ७५/७६ 01/22/2019 - 20:38 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
राज पत्र सम्वन्धी कार्यविधी,२०७५ ७५/७६ 01/22/2019 - 20:37 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/22/2019 - 20:36 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/22/2019 - 20:35 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
आर्थीक ऐन, २०७५ ७५/७६ 01/22/2019 - 20:32 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/08/2018 - 15:17 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
आर्थीक कार्यविधि ऐन, २०७५ ७५/७६ 10/03/2018 - 07:48 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।

Pages