FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सम्झौता सम्बन्धमा

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशन मिति-२०७६।१०।१२ गते)

सिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना (सूचना प्रकाशन मिति : २०७६।०८।२५ गते)

आशयपत्र माग सम्बन्धमा (Expression of Interest) (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति: २०७६।०३।१५)

Pages