FAQs Complain Problems

७९-८०

परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।।

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।।

दोस्रो चरणको परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।।।

स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (Fiducary Risk Assessment) को अङ्क सार्वनिक गरिएको सूचना ।

Pages