FAQs Complain Problems

७७/७८

यान्त्रीकरण खरिद तथा वितरण सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

सिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

मागमा आधारित अनुदान सहयोग कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना ।

प्रशिक्षकको सूचि(Roster)मा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages