FAQs Complain Problems

७७/७८

मागमा आधारित अनुदान सहयोग कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना ।

प्रशिक्षकको सूचि(Roster)मा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

बेरोजगार व्यक्ति सूचीकरण सम्बन्धी सूचना ।

Pages