FAQs Complain Problems

७४/७५

कृषिका कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

सम्बन्धित विद्यालयहरूलाई यसै बमोजिमको पत्र पठाइसकिएको छ। सकृय सहभागिताको लागि विद्यार्थीहरुमा हार्दिक अनुरोध ।

अ.न.मी. पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्नका लागि विज्ञापन गरिएकोमा तपसीलका परीक्षार्थीहरूको आवेदन परेको जानकारी सूचना

सिभिल ओभरसियर पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्नका लागि विज्ञापन गरिएकोमा तपसीलका परीक्षार्थीहरूको आवेदन परेको सूचना

Pages