FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ल्याव असिस्टेण्ट पदको दरखास्त फाराम ७६/७७ 02/05/2020 - 14:39 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
ल्याव असिस्टेण्ट छनौट सम्बन्धी आधारहरु ७६/७७ 02/05/2020 - 14:37 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
रोजगार संयोजक मापदण्ड-२०७६ र रोजगार-संयोजक पदका लागि दरखास्त फाराम ७६/७७ 12/23/2019 - 15:39 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।, PDF icon दरखास्त फाराम
अ.हे.व. र अ.न.मी. पदको दरखास्त फाराम ७६/७७ 12/11/2019 - 19:07 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
कृषी समूहको विधान नमुना ७५/७६ 04/05/2019 - 14:39 PDF icon कृषी समूह विधान.pdf
समुह दर्ता गरी पाँउ भन्ने निवेदनको ढाँचा ७५/७६ 04/04/2019 - 10:59 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
व्यवसाय दर्ता गरी पाउ भन्ने निवेदनको ढाँचा ७५/७६ 04/04/2019 - 10:58 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
योजना अनुगमन प्रतिवेदनको ढाँचा ७५/७६ 01/29/2019 - 14:39 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
उपभोक्ता समितिको लगत अनुसुचि १ ७५/७६ 01/29/2019 - 14:38 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।
योजना सम्झौता फाराम अनुसूची २ ७५/७६ 01/29/2019 - 14:38 PDF icon डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस ।

Pages